AAA
Niepubliczne Gimnazjum
w Sichowie Dużym

Organ prowadzący

Organem prowadzącym dla Gimnazjum jest

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sichów Duży i Okolic

Skład Zarządu Stowarzyszenia

Piotr Mazur -          prezes

Marek Sadowski -  wiceprezes

Marek Wieczorek   wiceprezes

Grzegorz Kutyła -    skarbnik

Lidia Albiniak -        sekretarz

        Zarząd wybierany jest na kadencję trzyletnią, na Walnym Zebraniu sprawozdawczo - wyborczym przez czynnych członków Stowarzyszenia. Obecna kadencja Zarządu trwać będzie do 2016 roku.

Funkcjonowanie Sowarzyszenia oparte jest na społecznej pracy jej czlonków, jest to organizacja non profit.