AAA
Niepubliczne Gimnazjum
w Sichowie Dużym

Historia

 

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy społeczności lokalnej Sichowa Dużego i okolic.
Powołanie Stowarzyszenia umożliwiło założenie Gimnazjum Niepublicznego w Sichowie Dużym.

Historia powstania Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Sichów Duży i Okolic

i powołania Gimnazjum Niepublicznego

                 

   W związku z likwidacją Gimnazjum Publicznego działającego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących społeczność Sichowa Dużego i okolic, nie godząc się z w/w decyzją, podjęła próbę utrzymania gimnazjum. Do realizacji tego pomysłu należało powołać organ prowadzący szkołę. Stąd zrodziła się mysł o Stowarzyszeniu.                   
Udało się to zrealizować dzięki dużemu zaangażowaniu społeczeństwa. Dowodem na to jest 70 członków założycieli Stowarzyszenia. Został wybrany zarząd Stowarzyszenia którego prezesem został pan Piotr Mazur, a wiceprezesami panowie Marek Wieczorek i Marek Sadowski.  
                  
Przeszliśmy trudną i żmudną drogę rejestracji Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym w Kielcach. Aby możliwa była rejestracja, konieczna była współpraca z Federacją Inicjatyw Oświatowych. Należy tu podkreślić owocną współpracę z Panią Aliną Kozińską- Bałdygą, przychylność władz Powiatu Staszowskiego przy wydawaniu opinii.  
                  
        Po rejestracji Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Sichów Duży i Okolic prace skupiły się na uzyskaniu dokumentów niezbędnych do założenia Gimnazjum Niepublicznego. Na siedzibę gimnazjum wybrano Zespół Szkół Rolniczych w Sichowie Dużym. Starania Zrządu spotkały się z przychylnością władz powiatowych, sanepidu, straży i kuratorium. Wsparciem dla tych działań była przychylna postawa dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych, akceptująca umieszczenie Gimnazjum w obiektach tej szkoły.
                  
        Rozpoczęcie roku szkolnego 2001/2002 zawdzięczamy postawie nauczycieli, którzy w sierpniu 2001r zadeklarowali pracę bez wynagrodzenia. Na dzień 1 września 2001r. Stowarzyszenie nie miało środków na swoim koncie, ponieważ subwencja nie została przekazana. Pierwsze środki spłynęły w listopadzie 2001r.
                  
Pokreślić w tym momencie należy dojrzałość i gospodarność naszego społeczeństwa popierającego działanie na rzecz niesienia oświaty na wsi, zgodnie z duchem czasu. To tu w Sichowie w naszej małej Ojczyźnie istnieje szkoła ponadgimnazjalna, gimnazjum oraz szkoła podstawowa. 
                  
Wydawałoby się, że cel został osiągnięty, Gimnazjum funkcjonuje prawidłowo, jednak pojawiły się następne cele – pozyskiwanie środków z zewnątrz na nowoczesne wyposażenie pracowni komputerowej i internetowej.
  Zatem przed Zrządem żmudna praca wypełniania wniosków m.in. do Ambasady Kanady oraz Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży(dwa wnioski). W programie „Równać szanse-2002” wniosek pt: „Internet w szkole i w domu” został nagrodzony(jako jedyny z województwa świętokrzyskiego) kwotą 15 tys. zł.                  
       Dzięki gospodarności Zarządu Stowarzyszenia oraz przychylności PFDiM społeczność Sichowa i Okolic świętuje 03 października 2002 roku uroczystość otwarcia pracowni komputerowej i kawiarenki internetowej z 12 zestawami komputerowymi i ze stałym łączem typu POLPAK-T do internetu. Łącze to w bardzo szybko zostało udostępnione Szkole Podstawowej i okolicznym mieszkańcom. Działania Stowarzyszenia skierowane są przede wszystkim do dzieci i młodzieży , aby miała równy start w XXI wiek. 
                  
W okresie od 7 października 2002 roku do 15 lutego 2003 roku w ramach programu „Internet w szkole i w domu” z kawiarenki internetowej i pracowni komputerowej skorzystało ponad 2 500 osób z Sichowa Dużego i okolic. Codziennie w w/w okresie(bez niedziel i świąt) od godziny 1500 do 2100 czynna była kawiarenka, w której prowadzone były szkolenia z obsługi komputera oraz można było skorzystać z kawiarenki internetowej. Pobyt w kawiarence oraz uczestnictwo w szkoleniach były bezpłatne.
Obecnie kawiarenka internetowa czynna jest trzy razy w tygodniu od godziny 1600 do godziny 2000 młodzież Gimnazjum korzysta z internetu i komputerów bezpłatnie                  

       Jesteśmy dumni z warunków i możliwości,  jakie możemy ofiarować naszym dzieciom, aby nie czuły się zagubione w świecie nowoczesnych narzędzi techniki. Stało się to możliwe dzięki konsolidacji naszego społeczeństwa przy realizacji wspólnego celu jakim było utrzymanie Gimnazjum w Sichowie Dużym.