AAA
Niepubliczne Gimnazjum
w Sichowie Dużym

Konkursy przedmiotowe

Uczniowie Niepublicznego Gimnazjum w Sichowie Dużym

biorą udział w różnych konkursach, należą do nich:

Konkursy przedmiotowe -niezbędne informacje  dostępne są na stronie Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty

http://kuratorium.kielce.pl/Kategoria/Konkursy-przedmiotowe-20102011/

Ogólnopolski Międzygimnazjalny Turniej Wiedzy Ekonomicznej - finał odbywa się w Pińczowie,

rgulamin oraz wszelkie informacje dostępne są na stronie: http://gm2.pinczow.com/

Konkurs matematyczny Test Matematyka Plus  organizowany przez Amercom S.A. oddział w Poznaniu pod

patronatem Oxford Educational International Sp z o.o.