AAA
Niepubliczne Gimnazjum
w Sichowie Dużym

Egzamin gimnazjalny

Informacje na temat egzaminu są dostępne na stronie OKE w Łodzi oraz CKE

http://www.oke.lodz.pl/info.php?i=6 

http://www.cke.edu.pl/index.php?option=content&task=view&id=137&Itemid=108