AAA
Niepubliczne Gimnazjum
w Sichowie Dużym

Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców:

Beata Sioda - przewodniczaca

Piotr Fortuna

Elżbieta Kalita