AAA
Niepubliczne Gimnazjum
w Sichowie Dużym

Projekt edukacyjny


                   TEMATYKA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH

 

Niepubliczne Gimnazjum

 w Sichowie Dużym

 

Tematyka projektów edukacyjnych

 realizowanych w pierwszym półroczu roku szkolnego 2011/2012 przez uczniów klasy III

Lp

Przedmiot

Nauczyciel – opiekun projektu

Tytuł projektu

Typ projektu

Uczniowie wykonujący projekt

Rezultat – produkt finalny projektu

1.

J. Francuski

J. Słota

Jak zachęcić zagranicznych turystów do zwiedzania Polski?

zadaniowy

 1. Legawiec Damian
 2. Majczak Dawid
 3. Mas Bartosz
 4. Wołowiec Michał

Poradnik dla obcokrajowca – album w wersji drukowanej

2.

Historia

L. Albiniak

Strój szlachecki – przywiązanie do tradycji

badawczy

 1. Bąk Paulina
 2. Fortuna Natalia
 3. Legawiec Dominika
 4. Ptak Gabriela

Pokaz multimedialny, prezentacja stroju szlacheckiego przez ucznia

3.

Geografia

A. Brudkiewicz

Przyrodnicze i pozaprzyrodnicze walory mojej okolicy

badawczy

 1. Domagała Sandra
 2. Hetko Dominika
 3. Kufel Patrycja
 4. Witek Kamil

Prezentacja multimedialna

4.

Biologia

T. Adamczyk

Środowisko w którym żyjemy – śmieci i my

badawczy

 1. Janusz Tomasz
 2. Kos Hubert
 3. Ziętarski Grzegorz

Prezentacja multimedialna lub film - mapa dzikich wysypisk

5.

Fizyka

M. Ambroży

Energia jądrowa – szansa czy zagrożenie?

badawczy

 1. Młodziński Piotr
 2. Opałacz Mateusz
 3. Pawelec Grzegorz
 4. Sobierajski Hubert
 5. Soboń Mateusz

Prezentacja multimedialna